wordpress主题美化之通用文章末尾版权提示框+本文结束图标

释放双眼,带上耳机,听听看~!
本站自用文章末尾版权提示框,WordPress模板通用 版权提示框的好处: 1.清晰的告诉读者,此文已经结束了,间接区分了文章部分和其他推荐文章 2.可放置微信二维码,顺便收一波公众号的流量 3.可放QQ群和客服QQ,很方便卖源码的老哥找售后的QQ群或者客服! 4.底部内置1-5个按钮,可以自动复制添加,然后改连接,也是很方便用户直接开通什么vip类或者反馈类的东西 5.版权提示,自己修改,建议两行,不要太多了 6.界面一般,功能实现了

本站自用文章末尾版权提示框,WordPress模板通用 版权提示框的好处:

1.清晰的告诉读者,此文已经结束了,间接区分了文章部分和其他推荐文章

2.可放置微信二维码,顺便收一波公众号的流量

3.可放QQ群和客服QQ,很方便卖源码的老哥找售后的QQ群或者客服!

4.底部内置1-5个按钮,可以自动复制添加,然后改连接,也是很方便用户直接开通什么vip类或者反馈类的东西

5.版权提示,自己修改,建议两行,不要太多了

6.界面一般,功能实现了

php代码:

请将以下代码放置到b2/TempParts/Single/content.php 的文件里面(其他主题找下content.php这个模板文件)

放到66-67行之间( 这串代码上面)

<!--底部版权开始-->

<div class="hh_wenzhangjieshu"><img src="https://iooqp.cn/content/templates/fee/static/img/logo.png"/></div>

<div class="hh_content_footer">

<div class="item_top">

<div class="item_top_left">

<h3>【沄图资源网】温馨提醒:</h3>

<p>1.本站发布的文章及附件仅限用于学习和研究,不得用于商业或非法用途,否则后果请用户自负!</p>

<p>2.资源均来自网络,不保证资源的完整性,仅供学习研究,如有侵权请联系客服删除!</p>

<p>3.如果您喜欢我们,欢迎购买VIP,您将得到更好的服务!</p>

</div>

<div class="item_top_right">

<div class="hh_erweima"><img src="https://xxx.cn/content/templates/fee/static/img/logo.png" /></div>

<div class="hh_qqqun">

<a href="tencent://AddContact/?fromId=50&amp;fromSubId=1&amp;subcmd=all&amp;uin=0915202"><img src="https://xxx.cn/content/templates/fee/static/img/logo.png" />客服QQ</a><!-- 此处为图片-->

<a href="群号"><img src=" http://xxx.cn/" />QQ交流群</a><!-- 此处为阿里巴巴矢量图标库-->

</div>

</div>

</div>

<div class="item_bottom">

<div class="item_bottom_left">

<a href="/bubbles/fankui" class="hh_button_jianbian01" target="_blank" rel="noopener noreferrer">投诉建议</a>

<a href="/vips" class="hh_button_jianbian02" target="_blank" rel="noopener noreferrer">购买VIP</a>

<a href="/shop/vip" class="hh_button_jianbian03" target="_blank" rel="noopener noreferrer">商城</a>

</div>

<div class="item_bottom_right">

© 转载请联系作者,私自转载视为侵权!

</div>

</div>

</div>


(这里注意,如果你是b2主题,且用的文章样式不是纯文字的话需要你在b2/TempParts/Single这个文件里面修改相应代码了里面有5个content.php文件看下图,分别对应5个文章样式)使用方法一样。

CSS代码:

将以下css代码放到主题文件里面的style.css或者子主题里面的style.css 底部就行

/*底部版权提示*/
.hh_wenzhangjieshu{padding:30px 0; text-align: center; border-top: double rgba(70, 139, 230, 0.14);}
.hh_wenzhangjieshu img{border:0;text-align:center;box-shadow:none;}
.hh_content_footer{width:100%;box-shadow: 0 0px 2px #d9e0eae3;margin-top:0px;position:relative;height: 250px;border-top:1px dashed #d9e0eae3}

.hh_content_footer .item_top_left{padding:15px;float:left;width:70%;padding-bottom:0px}

.hh_content_footer .item_top_left p{line-height:14px;font-weight:600;font-size:12px;padding-left: 7px;}

.hh_content_footer .item_top_left h3{color:#f7516c;font-size:15px;font-weight:600;padding-bottom:15px;}

.hh_content_footer .item_top_right{float:right;margin-top: 35px;width:30%;}
.hh_content_footer .item_top_right .hh_erweima{width:80px;height:80px;background:#f7f7f7;float:left;margin-right:15px;margin-top:15px; padding: 6px;}
.hh_content_footer .item_top_right .hh_qqqun{float:left;}
.hh_content_footer .item_top_right .hh_qqqun a{padding: 2px 20px;display:block;background:#f4f8ff;line-height:30px;border-radius: 15px;margin-top:15px;text-align:center}

.hh_content_footer .item_top{width:100%;height:160px;}
.hh_content_footer .item_bottom {width:100%;padding:20px;height:20px; padding: 20px 20px 20px 28px;}
.hh_content_footer .item_bottom .item_bottom_left{float:left;}
.hh_content_footer .item_bottom .item_bottom_left a{float:left;text-align: center;padding: 7px 20px;display:block;margin-right:20px;color:#fff;font-weight:600;border-radius: 10px;}
.hh_content_footer .item_bottom .item_bottom_right{float:right;font-weight:600;color:#666}
.hh_content_footer .item_bottom:before{content:'';width:100%;height:1px;background: #e6f0ff;display:block;margin-bottom: 15px;}

.hh_content_footer .hh_button_jianbian01{background:linear-gradient(to left,#70a4fe,#4583ec)}
.hh_content_footer .hh_button_jianbian02{background:linear-gradient(to left,#fe9369,#f7516c)}
.hh_content_footer .hh_button_jianbian03{background:linear-gradient(to left,#c867ff,#8a92fb)}
.hh_content_footer .hh_button_jianbian01:hover{background:linear-gradient(to left,#4583ec,#70a4fe)}
.hh_content_footer .hh_button_jianbian02:hover{background:linear-gradient(to left,#f7516c,#fe9369)}
.hh_content_footer .hh_button_jianbian03:hover{background:linear-gradient(to left,#8a92fb,#c867ff)}

@media (max-width:767px){
.hh_content_footer{height:400px; margin-top:-15px;margin-bottom:20px;}
.hh_content_footer .item_top{width:100%;height:160px;}
.hh_content_footer .item_top_left{width:100%;margin-top:-35px;}
.hh_content_footer .item_top_right{width:100%;}
.hh_content_footer .item_top_right{ float: none; position: relative; top: -23px;}
.hh_content_footer .item_top_right .hh_erweima{width:80px;height:80px;background:#f7f7f7;float:left;margin-right:15px;margin-left:30px;margin-top:0px; padding: 0px;}
.hh_content_footer .item_bottom .item_bottom_left a {margin-right:12px !important}
.hh_content_footer .item_bottom{margin-top:90px}
.hh_content_footer .item_bottom .item_bottom_right{float:none; margin-top: 61px; text-align: center;}
.hh_content_footer .item_top_right .hh_qqqun a{margin-top:5px;}
}
.hh_qqqun a img{ position: relative; top: 5px; right: 2px;}

/*底部版权提示结束*/


给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
教程集锦

wordpress主题美化 给菜单栏右上角增加文字角标 真香

2020-4-8 17:49:42

教程集锦热点快递

最新国内外免费接收短信验证码平台网站

2020-7-20 14:51:04

    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索